Công trình lắp đặt hệ thống điện hạ áp cho Công ty TNHH Alpha Networks Việt Nam
Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Việt Nam
Thời gian bắt đầu: 20/11/2022