Công trình thi công hệ thống cấp thoát nước cho Nhà Máy Vinfast Hải Phòng

Địa chỉ: Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, huyện Cát Hải, Hải Phòng

Thời gian: Tháng 4/2018