Dự Án Trùng tu Turbin Nhà Máy Nhiệt Điện Mông Dương 1

Địa chỉ: Khu 8, P, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Thời gian: tháng 7/2017