Công trình thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy cho Nhà Máy Z117 – Bộ Quốc Phòng

Địa chỉ: Đường Đào Cam Mộc, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Tp Hà Nội.

Thời gian: 08/01/2018