Công trình Lắp Đặt Hệ thống Khí Nén, Nhà máy CÔNG TY TNHH WISTRON INFOCOMM (VIỆT NAM)

Địa Chỉ: Lô CN-09 và Lô CN-10, Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III, Phường Tiên Nội, Phường Hoàng Đông, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

Thời gian: 24/12/2020 – 25/11/2021